Cerca:   
Inici > Nosaltres >

Condicions de venda

Les presents condicions generals de contractació s'han d'aplicar a totes les transaccions comercials realitzades per Majo Mexa Produccions Ceamic SL (en endavant Botiga educallibre.com) a través del domini www.educallibre.com

1. Identificació. [veure en castellà]
Majo Mexa Produccions Ceamic SL és una empresa constituïda sota les lleis espanyoles, CIF B63113731 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 35474, Foli 190, Full B 269044, Inscripció 1.

2. Activitat. [veure en castellà]
Botiga educallibre.com es dedica a la venda a distància, preferentment per internet, de llibres en qualsevol dels seus suports, material educatiu i recreatiu.

3. Continguts i informació subministrada. [veure en castellà]
Botiga educallibre.com es reserva el dret de modificar els productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei en qualsevol moment.

En el cas de llibres, recordem als nostres clients que el preu es troba regulat per llei i és l'editor qui decideix el preu de cada edició, de manera que sempre que un editor canviï un preu ens veurem obligats a transmetre als nostres clients.

Botiga educallibre.com fa tots els esforços per oferir la informació veraç i sense errors tipogràfics, però en cas que es produís algun, aliè en tot moment a la nostra voluntat, es procediria immediatament a la seva correcció. En el cas que aquest error repercutís en la compra d'un client, Botiga educallibre.com l'hi comunicaria al client qui tindria el dret de rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Els continguts de Botiga educallibre.com podran, en ocasions, mostrar informació provisional sobre alguns productes, en cas que aquesta informació no correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva comprar sense cap cost per part seva. Les imatges dels productes mostrats són orientatives i el producte final pot variar de color, presentació, etc.

Botiga educallibre.com no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els editors o distribuïdors d'aquests productes. El client entén que Botiga educallibre.com és un mer intermediari entre ell i aquest editor o distribuïdor.

4. Impostos aplicables. [veure en castellà]
Els preus dels productes exposats en Botiga educallibre.com, inclouen l'Impost sobre el valor afegit (IVA) que, si s'escau, sigui procedent aplicar.

Les compres que hagin de ser lliurades dins el territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA.

Les compres que hagin de ser lliurades en territoris d'Estats no membres de la Unió Europea, Canàries, Ceuta o Melilla estaran exemptes de l'IVA.

Els preus mostrats no inclouen impostos que el país on es faci lliurament del producte pugui aplicar, serà el client qui haurà d'abonar aquest impost, així com els despeses aduanales generats en el país de destinació. Els impostos aduanales i despeses de duana en el país de destinació aniran a càrrec del comprador.

5. Forma de pagament. [veure en castellà]
Depenent del país de pagament, es mostraran les formes de pagament, i el client lliurement triar.
Targeta de crèdit
Transferència Bancària
Contrarembolsament (només Espanya)

Botiga educallibre.com es reserva el dret de demanar al client una forma de pagament específic si no s'acredita fefaentment la identitat del comprador.

6. Forma d'enviament. [veure en castellà]
Depenent del país d'enviament, el client podrà seleccionar entre les formes possibles per a la seva zona. Haurà de tenir en compte que els terminis de lliurament, qualitat del servei i el cost seran diferents per a cada forma de transport. Els terminis d'enviament són orientatius i poden variar en funció de cada comanda i per incidències extraordinàries en el transportista i dificultats de lliurament.


7. Drets del comprador i política de devolucions. [veure en castellà]
Botiga educallibre.com no garanteix la disponibilitat ni el termini de lliurament dels productes que s'ofereixen excepte la dels productes en els quals expressament se citi. El catàleg que es mostra és merament orientatiu ja que les editorials dels llibres anunciats no comuniquen anticipadament les existències ni garanteixen terminis de lliurament dels llibres que editen. Aquesta situació impedeix a Botiga educallibre.com la possibilitat d'informar amb exactitud als seus clients sobre la disponibilitat dels mateixos així com a garantir un termini de lliurament determinat.

Botiga educallibre.com garanteix als seus clients la possibilitat d'anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l'anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posat a disposició del transportista per al seu enviament.

El client disposarà d'un termini de 14 (catorze) dies naturals des de la recepció de la comanda per resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit (excepte descàrregues digitals, programari o proves/test). El client ha de comunicar a Botiga educallibre.com dins el termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d'exercitar el dret de resolució del contracte. La comanda retornat haurà de ser lliurat juntament amb l'albarà de lliurament i, si escau factura emesa a Botiga educallibre.com.

Els articles s'han de tornar a:
Majo Mexa Produccions Ceamic SL
Ronda Guinardó 61-local
08024, Barcelona (Espanya).

Si la causa de la devolució fos que el llibre retornat presenti defectes, Botiga educallibre.com, correrà a més amb el cost del canvi.

El client podrà retornar els article (exepte descàrregues digitals, programari o proves / test) que hagi comprat a Botiga educallibre.com sempre que els productes no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original. En aquests casos, Botiga educallibre.com s'abonarà mitjançant un val l'import de la compra (excepte de les despeses d'enviament) .Les devolucions de proves / test només seran admeses en el cas que hi hagi un error per part de Botiga educallibre.com en el subministrament del material sol·licitat i que es produeixi en un termini no superior a 14 dies a partir de la recepció de la comanda.

Si un producte diferent al sol·licitat pel client fora lliurat per error de Botiga educallibre.com, aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al comprador.

Per a qualsevol incidència relacionada amb els articles de la nostra botiga pot contactar per mitjà la forma de contacte. o per telèfon Telèfon de contacte

8. Obligacions del client. [veure en castellà]
El client es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades demanades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, ia mantenir actualitzats en tot moment.

El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents Condicions Generals de Contractació entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d'activitat que desenvolupa Botiga educallibre.com.

9. Seguretat i confidencialitat. [veure en castellà]
Botiga educallibre.com garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients.

Totes les operacions de pagament amb targeta de crèdit es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'estàndard SSL que protegeix les dades davant intents de violació per tercers i mitjançant una passarel.la de pagament de reconeguda institució financera.

Botiga educallibre.com garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal.

Totes les dades facilitades pels nostres clients a Botiga educallibre.com o als seus empleats, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Majo Mexa Produccions Ceamic SL

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, els clients de www.educallibre.com poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a Majo Mexa Produccions Ceamic SL a Apartat de Correus 15035, 08080, Barcelona (Espanya).

En el cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir almenys durant cinc anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho demani.

10. Venda de test i proves psicològiques. [veure en castellà]
Per a la venda alguns test i proves psicològiques serà necessària l'acreditació de cert nivell d'estudis o possessió de títol universitari. En aquests casos ens posarem en contacte amb el comprador per sol·licitar, sent l'editorial de la prova la que tingui l'última paraula sobre la idoneïtat o validesa de l'acreditació.

11. Legislació aplicable. [veure en castellà]
Les compravendes realitzades amb Botiga educallibre.com se sotmeten a la legislació espanyola.
En cas de qualsevol conflicte o discrepància el fur aplicable serà el dels jutjats o tribunals de Barcelona (Espanya).

Enllaços ràpids a temes d'interès

BULLETÍ

Registra't per a rebre el nostre butlletí amb novetats, ofertes i més...


Registre | Contacta
© Majo Producciones 2010 - 2024 - Prohibida la reproducció parcial o total de la informació mostrada